عنصر آب از ديدگاه فرهنگ تايلند

1388-03-10
نویسنده: شهیار اسماعیلی
عنصر آب نماد سيال و جاري بودن است. دوازده بخش در بدن انسان در طبقه بندي اين عنصر قرار مي گيرند و در صورت عدم تعادل عنصر آب در هر يك از اين بخشها مشكلاتي كه عنوان مي شود ممكن است بروز كنند:
صفرا (زردآب): دو نوع صفرا وجود دارد. يكي صفرايي كه خارج از روده قرار دارد و صفرايي كه درون روده وجود دارد.
عدم تعادل عنصر آب در صفراي خارج از روده امكان دارد باعث جنون يا اختلالات رواني شود و در صفراي درون روده ممكن است باعث سردرد، تب، زردي چشم يا پر رنگ شدن ادرار شود.
خلط: به چند دسته تقسيم مي شود كه عبارتند از خلط گلو، خلط درون سينه و خلط درون روده بزرگ.
عدم تعادل عنصر آب در خلط گلو باعث تشنگي زياد، گلو درد يا آسم، در خلط سينه باعث نحيف شدن، سوء تغذيه، احساس گرفتگي يا تنگي در سينه و در خلط روده بزرگ باعث بروز مشكل در دفع مثل دفع خوني يا اسهال خوني مي شود.
در لنف باعث نحيف شدن، سرفه يا از دست دادن اشتها مي شود.
در خون باعث بروز تب، آشفتگي ذهني يا مشكلات پوستي مي شود.
در عرق باعث احساس سرگيجه يا خستگي فكر مي شود.
در چربي جامد باعث سوزش سطح پوست، مشكلات پوستي يا بروز مشكل در سيستم لنفاوي مي شود.
در اشك باعث اشك آلودگي چشم يا مشكلات ديد مي شود.
در چربي مايع باعث زردي چشمها، زردي پوست يا اسهال مي شود.
در بزاق باعث ايجاد مشكلات گلو مثل عفونت گلو و يا بروز تبخال مي شود.
در آب بيني باعث آبريزش بيني، كم بيني يا سردرد مي شود.
در مايع بين مفصلي باعث بروز درد مفاصل مي شود.
در ادرار باعث تغيير رنگ ادرار به رنگ سبز، زرد پر رنگ يا قرمز مي شود.