نظرات دانشجویان دوره های پیشین

صديقه خوشفكر - ديپلم - سرماساژور مركز نيلوفر آبي

با ارزشترين چيزي كه در اين مركز فرا گرفتم اين بود كه صادقانه و با مهرباني به مردم خدمت كنيم.

زهرا بسطامي پور - دندانپزشك

در اين مركز كلاسها در كمال آرامش و به خوبي برگزار مي شد و در ضمن استاد از لحاظ كاري و اخلاقي بسيار در سطح بالايي قرار داشتند.

مريم منصف - كارشناس نرم افزار

من يك سال دنبال آموزش ماساژ بودم و مراكز زيادي رو رفتم ديدم اما نتونستم اعتماد كنم براي آموزش. اما با اينجا كه از طريق سايت آشنا شدم از اول حس اعتماد و صداقت داشتم و تونستم با خيال راحت با صحبت كردن ثبت نام كنم.

مانا نفري - مهندس كامپيوتر

در اين مركز محيط گرم و دوست داشتني بود. آموزش محدوديت زمان نداشت و تا يادگيري، مي توانست ادامه پيدا كند. استادها با تواضع اونچه ياد داشتند منتقل مي كردند و هدف اصلي كار با عشق و علاقه بود.

مريم بيات - ليسانس حسابداري

من اين مركز را از طريق اينترنت انتخاب كردم و دليل خاصي نداشتم ولي الان خدا را شاكرم كه در اين مركز دوره ماساژ را گذراندم.

مريم معصومي - ديپلم

با ارزش ترين چيزي كه در اين مركز فرا گرفتم اول معنويت و بعد اينكه ما با رفتار و درونمان مي توانيم آرامش را در خود و ديگران ايجاد كنيم.