شروع دوره هاي جديد آموزش ماساژ

1390-04-01
دوره هاي جديد آموزش ماساژ به صورت فشرده آغاز شد. اين دوره ها شامل دوره هاي مقدماتي و دوره هاي پيشرفته مي باشند. جهت مشاهده ليست دوره ها به صفحه آموزش ماساژ مراجعه فرماييد. همچنين در پايان اين دوره ها مدرك معتبر به دانشجويان ارائه خواهد شد.

زمان شروع دوره مقدماتي بعدي 22 مرداد ماه مي باشد. اين دوره شامل آناتومي و فيزيولوژي، ماساژ آروما و ماساژ پاها مي باشد. لطفا توجه داشته باشيد كه به علت محدود بودن ظرفيت كلاسها، اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام كرده باشند.