همایش علمی ماساژبارویکرداصلاح سبک زندگی

1398-11-29
‍ ‍ ‍ همایش علمی ماساژبارویکرداصلاح سبک زندگی

به گزارش روابط عمومی رامااسپا،آموزشگاه راما اسپاباهمکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف فرهنگ سازی وارتقاء سطح سلامت جامعه،روزسه شنبه بیست ونهم سال جاری درمحل دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به برگزاری همایش علمی ماساژبارویکرداصلاح سبک زندگی کرد.

این همایش باخیر مقدم مهندس شهیار اسماعیلی مدیروموسس آموزشگاه راما اسپا آغازشدوبا سخنرانی دکترحسین رضایی زاده ریاست مرکز رشد ودانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه یافت .

دکتر رضایی زاده سخنان خود را با اشاره به متن کمسیون سیاست گزاری کشورهای توسعه یافته آغازکرده وبیان داشت:دراین کمیته گفته شده برای داشتن یک نسل سالم می توان ازروش های سنتی ومکمل استفاده کرد .

ریاست دانشکده طب ایرانی ادامه داد:با توجه به سابقه کهن طب سنتی درایران ومراجعه به کتوب دانشمندانی چون ابوعلی سینا متوجه می شویم که وظیفه پزشک دردرجه اول حفظ سلامتی انسانهاست،ودرمان در درجه دوم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مردم را باید باعلم مزاج شناسی آشناکرد افزود: بهترین روش درمان،اصلا رژیم غذایی است نه درمان داروهای شمیایی.

وی درپایان سخنرانی خودچندتوصیه مهم که در سلامتی انسان نقش داردرابرشمردوگفت:

۱- زمان مصرف غذا زمانی است که احساس گرسنگی می کنید. پس تاگرسنه نشدیدغذا نخورید.

۲- مایعات بایددرزمان مناسب خورده شودو آب یخ برای سلامتی مضراست،مخصوصابعدازتعرق و حمام کردن.

۳- انسانها نیازبه یک دوست خوب ومورداعتماد برای درددل دارندو نباید دردهای خودشان را دردرون مخفی کنند.

۴- ساعت خواب،بخصوص درکودکان ازاهمیت بالایی برخورداراست.خواب منظم واستراحت،به سلامتی انسان کمک می کند.

۵- دربروزاحساسات کودکان سهیم باشیدونقش قهرمان رابرای کودکان خودبازی کنیدتاآنها قهرمان بودن راتمرین کنند.

درادامه این همایش مهندس اسماعیلی سخنانی رابیان کرده وگفت: ماساژ یک دانش است وما وظیفه داریم جایگاه مناسب آن رابه جامعه معرفی کنیم،تا کسانی که تخصص وعلم ماساژ ندارنددراین حوزه واردنشوند.

وی افزود:انجام ماساژ درمانی،بایددرکنارپزشک انجام شود، چرا که پزشک می تواندتشخیص دهد انجام ماسازبرای فردضرری ندارد.

درپایان این همایش ازمدرک جدیدراما اسپا بصورت نمادین رونمایی شد.