محله های پر خطر شهر شما در ابتلا به کرونا

1398-12-24
کدام محله شهر شما خطر بیشتر ابتلا به کرونا دارد ؟
corona.reserch.ac.ir//suspects

مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر پژوهشگاه علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ، با حمایت بانک مرکزی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و با استفاده از زیر ساخت R ABIT ، امکان بررسی محلات پرخطر شهرستان های کشور براساس تردد بیماران مبتلا به کرونا را فراهم ساخته است . این اطلاعات به صورت مرتب در حال به روز رسانی هستند .
** برای ساکنین محله های پر خطر حتما توصیه میشود موارد آموزشی مندرج در دستورالعملهای بهدلشتی را رعایت کنید.