حضور در نمايشگاه سلامت خانواده

1390-01-20
با همكاري شهيار اسماعيلي و پانته آ ضيمران در نمايشگاه سلامت خانواده غرفه خانه تن آرام (ماساژ) راه اندازي شد. اين نمايشگاه از تاريخ 18 فروردين آغاز شده است و تا 24 فروردين ادامه دارد.از علاقه مندان به شركت در دوره هاي آموزشي ماساژ دعوت مي شود كه از اين غرفه بازديد به عمل آورند.محل: ميدان پونك ،خيابان عدل شمالي، پارك ترافيك نمايشگاه سلامت خانواده، غرفه تن آرام