حضور در چهاردهمين نمايشگاه ايران هلث

1390-02-26
با همكاري شهيار اسماعيلي و پانته آ ضيمران در چهاردهمين نمايشگاه تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، صنايع دارويي و خدمات سلامت غرفه خانه تن آرام (ماساژ) راه اندازي شد. اين نمايشگاه از تاريخ 26 ارديبهشت آغاز شده است و تا 29 ارديبهشت ادامه دارد. از علاقه مندان به گرفتن خدمات ماساژ و همچنين علاقه مندان به شركت در دوره هاي آموزشي ماساژ دعوت مي شود كه از اين غرفه بازديد به عمل آورند. محل: نمايشگاه بين المللي تهران - سالن 31B - غرفه 47