افتتاح نمايندگي فرمانيه راما اسپا

1392-03-18
اولين نمايندگي ارائه خدمات ماساژ راما اسپا در منطقه فرمانيه تهران راه اندازي شد.
در اين نمايندگي كه مخصوص خانمها مي باشد خدمات ماساژ شرقي طبق استانداردهاي بين المللي ارائه مي شود.
گفتني است ماساژورهاي اين نمايندگي از هنرجويان آموزش ديده در اين مركز مي باشند.