تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان

1392-04-19
به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، كليه كساني كه تا تاريخ 27 تيرماه در دوره هاي آموزشي ثبت نام نمايند شامل 10 درصد تخفيف ويژه خواهند شد. همچنين افرادي كه به علت روزه داري قادر به شركت در كلاسها نمي باشند ولي مي خواهند از اين فرصت استفاده نمايند مي توانند نسبت به ثبت نام تا تاريخ ذكر شده اقدام نمايند ولي در دوره هاي پس از ماه مبارك رمضان شركت نمايند.