حضور استاد ضيمران در برنامه زنده تلويزيوني سيب سبز

1393-02-01
در اين برنامه كه به صورت زنده از شبكه 5 پخش شد، استاد ضيمران به بررسي مباحث مختلف ماساژ در خانواده پرداختند.