حضور استاد اسماعيلي در برنامه زنده تلويزيوني سيب سبز

1393-02-07
در اين برنامه كه به صورت زنده از شبكه 5 پخش شد، استاد اسماعيلي به بررسي مبحث بايدها و نبايدها در ماساژهاي شرقي پرداختند.