افتتاح رسمي اولين مركز آموزش ماساژ در كشور

1393-04-18
اولين مركز آموزش ماساژ در كشور به صورت رسمي افتتاح شد.
در اين مراسم كه جناب آقاي مهندس خانپور رياست محترم سازمان آموزش فني و حرفه اي استان تهران حضور داشتند، ضمن توضيحاتي پيرامون نياز كشور به اين رشته تخصصي و بومي به ظرفيت كارآفريني اين رشته در سطح ملي اشاره نمودند. علاوه بر اين تني چند از پزشكان مطرح در زمينه طب سنتي توضيحاتي در مورد ماساژ و جايگاه آن در طب سنتي ايران ارائه نمودند. گفتني است مدارك صادر شده اين مركز توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در رشته كاربر ماساژ علاوه بر قابل ترجمه بودن، در 62 كشور از جمله كانادا، استراليا، نيوزلند، آلمان و ... داراي اعتبار مي باشند.