راه اندازي دومين شعبه آموزشگاه راما اسپا در تهران

1393-10-10
دومين شعبه آموزشگاه ماساژ راا اسپا در تهران راه اندازي شد. در اين شعبه تمامي دوره هاي آموزشي شعبه اصلي با استاندارد يكسان و كيفيت واحد برگزار مي گردد. جهت مشاهده اطلاعات تماس لطفا به صفحه تماس با ما مراجعه نماييد.