قبولي 100 درصدي هنرجويان راما اسپا در آزمون فني و حرفه اي

1393-11-12
آموزشگاه ماساژ راما اسپا مفتخر است اعلام نمايد كه تاكنون 100% درصد هنرجوياني كه از طرف اين آموزشگاه در آزمون كتبي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور شركت نموده اند موفق به كسب قبولي با رتبه هاي بالا شده اند. اين موفقيت با برنامه ريزي جهت حفظ كيفيت آموزشي، تعهد هنرجويان به دوره آموزشي و تلاش همكاران به دست آمده است.