حضور موفق راما اسپا در نمايشگاه گردشگري

1394-11-27
راما اسپا براي چهارمين سال متوالي قويتر از هميشه در نهمين نمايشگاه گردشگري حضور پيدا كرد. اين نمايشگاه كه مهمترين رويداد در زمينه صنعت گردشگري مي باشد در محل دائمي نمايشگاهاي تهران از 27 الي 30 بهمن 94 از ساعت 10 صبح تا 6 عصر برقرار است. بدين مناسبت تخفيفات استثنايي دوره هاي آموزش لحاظ شده است و شما مي توانيد با حضور در محل نمايشگاه از اين تخفيفات ويژه استفاده نماييد. وعده ما سالن خليج فارس (44A) غرفه 18.