حضور راما اسپا در بازارچه کریسمس

1394-09-05
راما اسپا شما را به یازدید از غرفه خود در بازارچه کریسمس دعوت می کند.
زمان:۵ و۶آذرماه ۹۴
ساعت ۲۱-۱۰
محل: تهران، ونک، خیابان سئول، خیابان رشید یاسمی، باشگاه ورزشی آرارات