پیام دبیر علمی دومین سمپوزیوم اسپا

1394-10-07
بسيار خرسندم كه مركز راما اسپا ميزبان شما مهمانان گرامي در دومين سمپوزيوم اسپا مي باشد. ساليان دراز است كه در اين انديشه ايم كه سمپوزيومي در خور و شايسته در رابطه با ماساژ به صورت علمي برگزار كنيم و اين فرصت دست نمي داد تا هم اينك كه با ياري پروردگار توانستيم همايش جاري را براي شما مهيا سازيم. مركز راما اسپا از با سابقه ترين و برترين مراكز خدمات ماساژ بوده كه در كنار خدمات ماساژهاي شرقي، ساليان درازي دست اندر كار آموزش ماساژهاي شرقي به علاقه مندان و تربيت ماساژورهاي خبره و قابل بوده است. اميدواريم بتوانيم در اين همايش تجربه ساليان دراز در حوزه ماساژهاي شرقي را در اختيار شما عزيزان قرار دهيم. منتظر ديدار شما بوده و اميدوارم اين همايش براي شما پربار و مثمر ثمر باشد.

پانته آ ضيمران