انتشار اولین نشریه تخصصی اسپا با همکاری راما اسپا

1394-09-28
اولین نشریه تخصصی اسپا در ایران با همکاری راما اسپا انتشار یافت.
این فصلنامه با طرح و ایده خانم پانته آ ضیمران و مدیر مسئولی آقای شهیار اسماعیلی به انتشار رسیده است. گفتنی است بیش از 75% مطالب این شماره توسط این دو تن نوشته، ترجمه، گردآوری و یا هماهنگ شده که رئوس آن به شرح زیر است:
* اسپا چیست
* مراجعه به اسپا گزینه ای برای حفظ زیبایی
* ماساژ چیست
* سبکهای ماساژ
* ماساژ، هویت مستقل
* اتحادیه گرمابه داران تنها مرکز اعطای جواز برای ماساژ آرامبخشی در تهران است
* تعریف ماساژ به عنوانیک شغل در سازمان آموزش فنی و حرفه ای
* انتقال فرهنگی، نکته ای جا افتاده در تاسیس و طراحی اسپا در ایران
* مکانی در خورشید
* حمام وکیل، شاهکاری از دل تاریخ
* رابطه اسپا و طب سنتی
* بیمه مسئولیت حرفه ای، نیاز امروز مراکز اسپا
* همه چیز در مورد تخت ماساژ