برگزاری مسابقات علمی توسط راما اسپا

1394-10-06
به اطلاع می رساند که راما اسپا جهت مشارکت شما عزیزان در مباحث مربوط به ماساژ و اسپا و افزایش روحیه بررسی و تحقیق از این پس نسبت به برگزاری مسابقات علمی اقدام می نماید. شما می توانید جهت پاسخ دهی به سوال مسابقات و استفاده از فرصت برنده شدن جوایز ارزنده آن به کانال تلگرامی به آدرس @ramaacademy مراجعه فرمایید.