اولین دوره عمومي آموزش تاي ماساژ برگزار شد

1389-02-04
اولين دوره عمومي آموزش تاي ماساژ سنتي در محل كلينيك پزشكان سلامت نگر برگزار شد.

در اين دوره كه برگزاري آن يك ماه طول كشيد دانشجويان به فراگيري اصولي تكنيكهاي تاي ماساژ پرداختند. شركت كنندگان اين دوره كه مطابق با سرفصل هاي آموزشي استاندارد بين المللي و تحت نظر آقاي شهيار اسماعيلي برگزار شد، همگي امتحانات پايان دوره را با موفقيت طي كردند و مدارك صادر شده از طرف دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران و انجمن طب سنتي ايران را دريافت نمودند.

كلينيك پزشكان سلامت نگر