شروع دوره هاي آموزشي جديد

1389-08-10
دوره هاي جديد آموزش ماساژ شروع شد. اين دوره ها شامل دوره هاي آناتومي و فيزيولوژي-ماساژ آروما-ماساژ پاها-ماساژ سنتي-ماساژ ورزشي-ماساژ لاغري-ماساژ كودك-ماساژ با سنگهاي داغ-ماساژ روي صندلي-ماساژ صورت-ماساژ دست-ماساژ سر-آشنايي و شناخت خواص گياهان آرامبخش-ماساژ با بسته هاي گياهي و نرمشهاي ضد استرسمي باشد. گفتني است براي 110 نفر اولي كه در دوره ها ثبت نام كنند 35% در نظر گرفته مي شود.