تاثير ماساژ پاها بر ميزان استرس و خستگي زنان

1392
در اين پروژه كه پايان نامه فوق ليسانس رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران بوده است به تاثير ماساژ تخصصي پاها (Foot Massage Reflexology) بر روي ميزان استرس و خستگي در زنان پرداخته شد. جزئيات تحقيق و نتيجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.