عنصر خاك از ديدگاه فرهنگ تايلند

1388-02-10
نویسنده: شهیار اسماعیلی
اين عنصر نماد جامد بودن است. بيست بخش در بدن انسان در طبقه بندي عنصر خاك قرار مي‌گيرند و عدم تعادل عنصر خاك ممكن است اختلالات زير را ايجاد كند:
1- در موي سر سفيد شدن و يا ريزش ايجاد مي‌شود.
2- در موي بدن كه شامل ابرو، مژه، ريش، سبيل و موهاي سطح بدن است ريزش ايجاد مي‌شود.
3- در ناخن باعث ورقه ورقه شدن و سستي مي‌شود.
4- در دندان و لثه باعث بروز پوسيدگي و التهاب مي‌شود.
5- در پوست باعث زبري، خارش، بي‌حسي يا سوزش مي‌شود.
6- در ماهيچه باعث درد ماهيچه و گاهي خالها و لكه‌هاي پوستي مي‌شود.
7- در رباط و زردپي باعث احساس سفتي، لرزش يا ضعف عضلات مي‌شود.
8- در استخوان باعث پوكي يا درد مي‌شود.
9- در مغز استخوان باعث نرمي استخوان مي‌شود.
10- در طحال باعث تب، ضعف عمومي يا احساس سردي و گرمي سريع مي‌شود.
11- در قلب باعث ايجاد حساس شدن (عصبانيت و پرخاشگري) مي‌شود.
12- در كبد باعث درد و التهاب مي‌شود.
13- در نسوج پيوندي باعث عطش و يا هموروئيد مي‌شود.
14- در كليه باعث خستگي مفرط يا ورم حفره شكمي مي‌شود.
15- در ريه باعث بروز آسم مي‌شود.
16- در كولون باعث سوء هاضمه يا اسهال مي‌شود.
17- در روده باعث ازدياد گاز معده، احساس سرگيجه يا گرفتگي قسمت پاييني كمر مي‌شود.
18- در مغز و نخاع باعث مشكلات شنوايي، سفتي زبان يا سختي فك مي‌شود.
دو بخش ديگر نيز شامل عنصر خاك مي‌شود و با اينكه عضوي از بدن انسان نمي‌باشند، عدم تعادل در آنها مي‌تواند باعث بروز اختلال شود كه به شرح زير است:
1- غذاي درون روده و عدم تعادل در آن باعث سوء تغذيه، دفع غير عادي يا هموروئيد مي‌شود.
2- غذاي قبل از هضم به معني غذايي كه هنوز عمل هضم روي آن انجام نشده و اختلال در آن باعث رودل، سوء هاضمه، معده درد، تهوع يا اسهال مي‌شود.