روشهاي نامناسب زندگي

1388-02-25
نویسنده: پانته آ ضیمران
در اين قسمت به عواملي كه باعث عدم تعادل در بدن انسان ميشود اشاره مي‌كنيم.
1- خوردن غذاي زياد، غذاي كم، غذاي يكنواخت به مدت طولاني، غذاي مانده و غذاي نامتناسب با عنصر وجودي شخص.
2- نشستن، ايستادن، راه رفتن و خوابيدن به روش ناصحيح و نگه داشتن بدن به يك فرم براي مدت طولاني.
3- زندگي در آب و هواي نامناسب.
4- عدم استراحت كافي بدون استرس.
5- عادات نامناسب در نگه داشتن ادرار و مدفوع.
6- كار كردن بيش از حد.
7- عدم كنترل احساسات درون مثل غم بيش از اندازه، هيجانات كنترل نشده و عصبانيت زياد.