افتتاح مركز آموزش ماساژ توسط آقاي دكتر قاليباف

1390-03-01
مركز آموزش ماساژ شهرداري تهران توسط جناب آقاي دكتر قاليباف شهردار محترم تهران افتتاح شد. اين مركز كه با همكاري استاد اسماعيلي و استاد ضيمران راه اندازي شده است قرار است محلي براي آموزشهاي متمركز ماساژ باشد. گفتني است اين دو استاد تاي ماساژ از ابتداي شروع پروژه افتتاح مراكز ماساژ در تهران توسط شهرداري تهران همكاري هاي گسترده اي با شهرداري تهران در زمينه آموزش ماساژهاي تايلندي و راه اندازي مراكز ماساژ (خانه هاي تن آرام) داشته اند.