حضور استاد اسماعيلي در برنامه زنده تلويزيوني سيب سبز

1393-03-20
در اين برنامه كه به صورت زنده از شبكه 5 پخش شد، استاد اسماعيلي به بررسي مبحث ويژگيهاي ماساژور پرداختند.