آخرین دوره عمومی کاربر ماساژ در سال 94

1394-10-08
آخرين دوره عمومي رشته كاربر ماساژ در سال 94 در تاريخ 10 بهمن 94 براي آقايان و خانمها در شعبه مركزي برگزار مي شود. اين دوره تا تاريخ 29 بهمن طول مي كشد و دانشجويان بلافاصله در تاريخ 30 بهمن در آزمون هماهنگ سازمان آموزش فني و حرفه اي شركت خواهند كرد. قابل ذكر است كه اين آزمون، آخرين آزمون هماهنگ سازمان فني و حرفه اي در سال 94 بوده و آزمون بعدي در ارديبهشت سال 95 برگزار مي شود و دوره هاي سال 95 با نرخهاي مصوب جديد برگزار خواهد شد.
به هنرجوياني كه اين دوره را با موفقيت طي نمايند مدرك رسمي بين المللي سازمان آموزش فني و حرفه اي اعطا مي شود. لازم به ذكر است كه اين دوره پيش نياز دوره مربيگري ماساژ مي باشد و افرادي كه قصد شركت در ساير دوره هاي ماساژ سازمان فني و حرفه اي را دارند ملزم به گذراندن اين دوره مي باشند.

ظرفیت باقی مانده تنها ۵نفر می باشد.

شماره های واحد ثبت نام:
26231944_26231974