مسابقه شماره 1 راما اسپا

1394-10-06
ماساژ باعث درمان کدامیک از بیماریهای زیر می شود؟
1)دیسک کمر 2)سرطان3)آرتروز 4)ماساژ به تنهایی درمان کننده نیست.

مهلت پاسخدهی به سوال مسابقه شماره ۱ تا ۱۰ دی ماه می باشد.
برنده از ۵۰ درصد تخفیف دریک دوره آموزشی انتخابی بهره مند خواهد شد.

شما می توانید جهت پاسخ دهی به سوال مسابقات و استفاده از فرصت برنده شدن جوایز ارزنده آن به کانال تلگرامی به آدرس @ramaacademy مراجعه فرمایید.