برگزاری همایش اسپا و ماساژ در دانشگاه پیام نور کیش

1396-07-27
اولین همایش اسپا و ماساژ در کیش امروز با همکاری دانشگاه پیام نور واحد بین الملل کیش و در محل این دانشگاه با استفبال علاقه مندان برگزار شد.
در این همایش در باره مباحث مرتبط با اسپا و ماساژ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این همایش که برای اولین بار در جزیره زیبای کیش برگزار شد مورد استقبال ماساژورها و علاقه مندان با این صنعت قرار گرفت. گزارش تصویری این همایش در ادامه آمده است.